Arbetsplatserna i Vasa

Byggnadsbyrå V. O. Mattila Ab

PB 28, Kvarngatan 13 B,
65101 VASA
Telefon: 06-318 6900
FO-nummer: 0666 905-5

Nätfakturaadress:
Edi-kod: 003706669055
Operatörkod: 003721291126 (Maventa)

http://www.vomattila.fi
rakennustoimisto(at)vomattila.fi

ARBETSPLATSERNA, VASA

Arbetsplats / Adress
Arbetsledare
E-post Mobiltelefon