Huvudkontor

Byggnadsbyrå V. O. Mattila Ab

PB 28, Kvarngatan 13 B,
65101 VASA
Telefon: 06-318 6900
FO-nummer: 0666 905-5

Nätfakturaadress:
Edi-kod: 003706669055
Operatörkod: 003721291126 (Maventa)

http://www.vomattila.fi
rakennustoimisto(at)vomattila.fi

 
HUVUDKONTORET, VASA

Personal Telefon E-post Mobiltelefon
LEDNING      
Antti Mattila, VD   antti.mattila(at)vomattila.fi 050-545 1339
Olavi Mattila   olavi.mattila(at)vomattila.fi 0500-667 961
       
INKÖP OCH KOSTNADSBERÄKNING      
Väino Kananoja 06-318 6913 vaino.kananoja(at)vomattila.fi 050-573 5412
Tuula Saarela 06-318 6917  tuula.saarela(at)vomattila.fi   
Tuomas Grev 06-318 6914 tuomas.grev(at)vomattila.fi 050 421 1199 
       
EKONOMISK FÖRVALTNING      
Sari Pirttimäki 06-318 6921 sari.syrjala(at)vomattila.fi  
Sari Vähätalo   sari.vahatalo(at)vomattila.fi 044 3266 748
       
BOSTADSFÖRSÄLJNING      
Ann-Marie Buss   ann-marie.buss(at)vomattila.fi 050-324 5169