Bostadsförsäljning

Huvudstadsregionen

 • Antal lägenheter48
 • Våningar5
 • Parkeringsplatser43

Vasa

 • Antal lägenheter71
 • Våningar6
 • Parkeringsplatser52
 • Antal lägenheter10
 • Våningar0
 • Parkeringsplatser17
 • Antal lägenheter54
 • Våningar5
 • Parkeringsplatser0
 • Antal lägenheter24
 • Våningar3
 • Parkeringsplatser12